Orthodox church port - published worksTitle Download
Velimir Lj. Ćerimović (2012) - The churchyard of Saint Demetrius orthodox church port in Dalj - Matica srpska proceedings for fine arts, Novi Sad
Velimir Lj. Ćerimović (2011) - Orthodox church port as holiness or profane yard - The magazine "Contemporary building development", Banja Luka
Velimir Lj. Ćerimović (2008) - Orthodox churchyard of Sremski Karlovci – Part I - "Construction" magazine, 62 (2008) 3-4., Year LXII, No. 3-4, pages 65-84., Belgrade
Velimir Lj. Ćerimović (2014) - Tradicionalni koncept pravoslavne crkvene porte u Karlovačkoj mitropoliji (Traditional concept of Orthodox churchyard in the metropolitanate of Sremski Karlovaci), U Zbornik radova „Tri veka Karlovačke mitropolije 1713-2013“, Eparhija sremska SPC, Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Malo istorijsko društvo (MID) – Novi Sad, Novi Sad, str. 531-565.
Velimir Lj. Ćerimović (2015). Sveti ili svetovni prostor pravoslavne crkvene porte (Scared or secular space orthodox chuchyard), V Simpozijum inovativnih istraživanja, Zbornik radova "SINOVIS-2015", Srpska Kraljevska Akademija Inovacionih Nauka (SKAIN), Beograd, (str. 57-84.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644