Миша Спасов - Дипломски рад: "mallBOXz"Отварање www-странице ПИПАУГС, евидентно је покренуло младе стваралачке снаге креативних и 3Д едукованих архитеката, који већ у својим дипломским радовима афирмишу усвојена 3Д знања са жељом и вољом да на креативан начин допринесу успостављању одрживог локалног екореципроцитета између високих, ниских и пејзажно грађених структура, објеката или артефаката.Са задовољством истичемо да је оваквом дискурсу Департмана за екоурбанизам допринео ауторски и надауторски став и рад младог архитекте Мише Спасова, који ће се као огледна студија случаја налази и на ПИПАУГС порталу. Тај рад архитекте Мише Спасова доступан је на линку: www.behance.net

Назад на списак студија