Aktuelnosti - Pravoslavna Crkvena PortaPrikaz knjige: "Utopija ili stvarnost Patrijaršijske porte na Vračaru i vice versa: Postmoderna detradicionalizacija u Beogradu"
Prof. dr Dragana Vasilski

Kritički i naučno vrlo Interesantan prikaz prve za 2013. godina hrišćanstva, ikada napisane i objavljene knjige kao naučne monografije o Patrijaršijskoj porti na Vračaru u Beogradu, autora Velimira Lj. Ćerimovića i u izdanju izdavača Službeni glasnik, Beograd 2013., objavila je Prof. dr Dragana Vasilski u časopisu "Izgradnja" broj 7-8 (Juli-Avgust) 2014. god., Beograd, str. 375-376. pod naslovom "Utopija ili stvarnost patrijaršijske porte na Vračaru i vice versa: Postmoderna detradicionalizacija u Beogradu".

U vezi s tim Prof. dr Dragana Vasilski navodi sledeće: Knjiga akademika prof. dr Velimira Lj. Ćerimovića - „Utopija ili stvarnost Patrijaršijske porte na Vračaru i vice versa: Postmoderna detradicionalizacija u Beogradu“, predstavlja jedinstveno naučno monografsko delo koje prvi put problematizuje, opsežno i studiozno analizira Patrijaršijsku portu u Beogradu, sa aspekta njene postmoderne detradicionalizacije, sa posebnim akcentom na „netipični model svetog volumena na Vračaru“.Ostatak teksta možete pročitati u PDF obliku


Aktuelni radovi u podzemnoj etaži Hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu


Ispod Hrama Svetog Save, na 1.800 kvadrata, dovršava se izgradnja crkve vizantijskog stila i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati patrijarsi.

Staroslovenski hram na srpskom Tibetu


Fantastično otkriće arheologa Muzeja Ras na jednom od brda Pešterske visoravni. Temelji četiri građevine kvadratnog oblika opisane savršenim kružnim zidovima jasno se vide na snimcima iz satelita

Utopija ili stvarnost Patrijaršijske porte na Vračaru i vice versa: Postmoderna detradicionalizacija u Beogradu
Velimir Lj. Ćerimović

Ovo je za 2013. godina hrišćanstva, prva ikada napisana, ali i jedina i najveća ikada objavljena knjiga o jednoj pravoslavnoj crkvenoj porti u Istočnoj ortodoksiji.Knjiga se može nabaviti u prodavnicama Službenog glasnika i preko sajta www.sglasnik.com Cena knjige sa PDV iznosi 1080,00 dinara. Cena knjige Sajmu knjiga u Beogradu od 20-27. oktobar 2013. biće 30% niža.