Вртови уз заливOбрада: Ана Рајковић"Вртови уз залив" (Gardens by the Bay) представљају урбано-пејзажну структуру која заузима простор од 101 хектар. Налази се у централном делу Сингапура, уз резерват ,,Marina Reservoir''. Ова пејзажно-урбана целина садржи три вртне подцелине које су окренуте ка мору: Врт јужног залива (Bay South Garden), Врт источног залива (Bay East Garden) и Врт централног залива (Bay Central Garden). Овај пројекат, Влада Сингапура, стратегијски је осмилила како би променила асоцијацију на овај град. Намера им је била да град не буде познат као Град са вртовима, већ као Град у врту. Настојали су да се повећа квалитет живљења, да саграде парковно-урбани рекреативни центар и симбол нације. У Јануару 2006. године расписан је интернационални конкурс који је окупио велики број интересената . Достављено је више од 70 радова, иза којих је стајало 170 фирми из 24 земље.

Назад на списак студија