Prof. dr Velimir Lj. Ćerimović je izabran za akademika


Na osnovu Rešenja predsednika Srpske Kraljevske Asocijacije akademika, inovatora i naučnika (SKAIN) (Serbian Royal Association Academicians Innovators and Scientists) Akademika prof. dr Ljubinka Ilića od 04. januara 2014., Komisija Naučnog saveta SKAIN u sastavu: Akademik prof. dr Nedeljko Dželetović - predsednik, Akademik prof. dr Vojislav Vukčević - član, Akademik prof. dr Dragan Č. Lukić – mentor, ceneći celokupne naučno-stručne kvalitete kroz ukupno radno iskustvo u naučno-istraživačkom radu i nastavi, objavljene 3 knjige od kojih su dve naučne monografske studije o crkveno-prestolnim strukturama stavropigijalne Arhiepiskopije karlovačke i stavropigijalne Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, kao i naučne radove u međunarodnim i domaćim časopisima, zatim saopštenja radova na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i zapaženim rezultatima u naučnom i stručnom istraživačkom radu iz oblasti arhitekture i urbanizma, zatim dobijenim priznanjima za odgovoran i profesionalan rad u navedenoj oblasti, predložila je Akademiji da se profesor dr Velimir Lj. Ćerimović izabere za REDOVNOG ČLANA Srpske Kraljevske Asocijacije akademika, inovatora i naučnika (SKAIN).


Ostatak pristupne besede možete pogledati u Pdf formatuO nama


Osnivač, PR. i voditelj: Prof. Velimir Lj. Ćerimović, doktor tehničkih nauka za oblast arhitekture i urbanizma; profesor Univerziteta "Union – Nikola Tesla" Beograd, Cara Dušana br. 62-64.; kontakt: v.cerimovic@gmail.com i vcerimovic@fgm.edu.rs

Od 2010. godine Prof. dr Velimir Lj. Ćerimović u okviru programa PRVOG INSTITUTA PEJZAŽNO-ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG GRADITELjSTVA SRBIJE (PIPAUGS) u osnivanju okuplja stručne i naučne kadrove i druga referentna lica i asocijacije kojima se prezentuje i sa kojima se razvija i afirmiše "3D" program izučavanja i edukacije u oblasti pejzažno-arhitektonsko-urbanističkog graditeljstva, stvaralaštva, kulture, umetnosti i graditeljsko-urbane i crkveno-narodne baštine. Smisao toga jeste da se kroz objavljivanje stručno-naučnih radova, javnost rada, kristalizaciju i sintetizovanje relevantnih znanja iz te oblasti, dođe do utemeljene kadrovske i programske pretpostavke za njegovu stručno-naučnu zrelost, opravdanost, visokoobrazovnu institucionalizaciju, afirmaciju i održivi rad, delovanje, poslanje (misija) i konačno njegov održivi razvoj i opstanak kao relevantne stručno-naučne institucije / ustanove.

Razlozi za takve inicijative postoje već više decenija, jer pomenuti departmani pejzažne arhitekture i ekourbanističkog planiranja oskudevaju u primeni i afirmisanju "3D" znanja i još uvek afirmišu napuštene, zastarele i neodržive "2D" teorije i spekulativne "2D" "patente". A u vezi sa departmanom pravoslavne crkvene porte oskudeva se, ali su i nedovoljno dostupna već dostignuta znanja o arhetipskom konceptu i programu, hijerofaničnom i teofaničnom genius loci, o razvoju i tipologiji oblika pravoslavne crkvene porte, kao i bitnim razlikama između svetog i profanog prostora.

Na isti način, malo je poznato da se u vezi sa savremenom "3D" vizijom pejzažno-arhitektonsko-urbanističkog graditeljstva, samo u prvoj i početkom druge decenije 21. veka autor ovog teksta i osnivač ovog prvog oblika elektronsko-institucionalne prezentacije i dostupnosti objavio je impozantan broj stručnih i naučnih priloga u raznim stručno-naučnim časopisima, zbornicima sa stručno-naučnih konferencija, simpozijuma, ali i drugim publikacijama. Neki stručno-naučni prilozi su dostupni na elektronskoj adresi samih časopisa "Savremeno graditeljstvo" i "Prostor" ili www.arhitektura.rs , a neki na adresi Srpskog citatnog indeksa (SCI-indeks) na kojoj se nalaze časopisi "Izgradnja", "Glasnik Srpskog geografskog društva", "Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti", "Nasleđe", zatim "Arhitektura i urbanizam", "Arhitektura" itd...

Otvaranje ovog WWW-sajta treba da omogući veću dostupnost stručno-naučnog rada u oblasti pejzažno-arhitektonsko-urbanističkog graditeljstva Srbije i time ga kroz viši nivo komunikacije i razumevanja približi ciljnim grupama kao savremeni, relevantni i društveno korisni stručno-naučni diskurs.