Pravoslavna crkvena porta - objavljeni radoviNalsov rada Preuzmite
Velimir Lj. Ćerimović (2012) - Pravoslavna crkvena porta Hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju - Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad
Velimir Lj. Ćerimović (2011) - Pravoslavna crkvena porta kao svetost ili profano dvorište - Časopis "Savremeno graditeljstvo", Banjaluka
Velimir Lj. Ćerimović (2008) - Pravoslavna crkvena porta Sremskokarlovačka – I deo - Časopis "Izgradnja", 62 (2008) 3-4., Godina LXII, Broj 3-4, str. 65-84., Beograd
Velimir Lj. Ćerimović (2014). Tradicionalni koncept pravoslavne crkvene porte u Karlovačkoj mitropoliji (Traditional concept of Orthodox churchyard in the metropolitanate of Sremski Karlovaci), U Zbornik radova „Tri veka Karlovačke mitropolije 1713-2013“, Eparhija sremska SPC, Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Malo istorijsko društvo (MID) – Novi Sad, Novi Sad, str. 531-565.
Velimir Lj. Ćerimović (2015). Sveti ili svetovni prostor pravoslavne crkvene porte (Scared or secular space orthodox chuchyard), V Simpozijum inovativnih istraživanja, Zbornik radova "SINOVIS-2015", Srpska Kraljevska Akademija Inovacionih Nauka (SKAIN), Beograd, (str. 57-84.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644