Univerzitet "UNION - NIKOLA TESLA" i PIPAUGS avangardno predvode savremenu "3D" edukaciju u oblasti arhitektonskog, urbanističkog i pejzažnog graditeljstva.


Vašim studiranjem po akreditovanim programima za:


 • Građevinarstvo
 • Arhitekturu
 • Menadžment nekretnina
 • Preduzetnički biznis
 • Ekologiju i zaštitu životne sredine

postanite nosioci i budući kreatori novih "3D" metoda, teorije, pragme i znanja u ovim referentnim oblastima održivog razvoja.


Sa Univerzitetom "UNION - NIKOLA TESLA" i PIPAUGS uvek ste ODRŽIVO PRVI u Srbiji i Svetu.


Iskoristite:


 • Pripreme za upis osnovnih studija počinju u maju
 • Pogodnosti studiranja za domaće i strane državljane
 • Pogodnosti studiranja uz rad
 • Pogodnosti prelaska za studente sa drugih srodnih fakulteta i studijskih programa
 • Pogodnosti za sticanje druge diplome za urbaniste, arhitekte, planere, građevince, pejzažne arhitekte...
 • Pogodnosti za Master i Doktorske studije


Detaljnije informacije:
www.unionnikolatesla.edu.rs
Telefoni: 011 21 80 287; 011 21 80 143
Za konkretan dogovor posetite nas u Beogradu, Ulica Cara Dušana br. 62-64.