Prezentacije - EkourbanizamNaslov prezentacije Pogledajte
Hotel magična planina
Samogrejna eko kuća - solarna zemunica - Veljko Milković
Lukuzni domovi Dubaia - od pustinje do megaurbane strukture
Vrtno i parkovno dizajnirani mikroambijenti i okućnice
Kina - grad u planinama
Unesko - svetsko nasleđe
Tinamen planina
Drugačija Venecija
Panoramio
Kuća protiv lopova
Astana Kazahstan
Dubai
Iran
Najsrećniji gradovi sveta
Palata izgubljenog grada
Mađarska
Španska krv
Stari Beograd
Hotel Marina bej send Singapur
Kordoba
Akrobate Milaua
Moskva noću
Lepota noći
Patrik Blank - Vertikalni vrtovi
Grčka - planinarenje puzavica